Traumatska povreda mozga ili povreda glave može izazvati oštećenje mozga koje može proizvesti i kratkotrajne i dugoročne teškoće sa komunikacijom i kognitivnim funkcionisanjem. Povreda ove vrste može nastati ili usled delovanja spoljne sile ili usled unutrašnjeg događaja kao što je moždani udar, tumor ili oboljenje.

 

Povreda glave ili mozga obično nastaje nakon niza štetnih događaja. Tu je početna trauma koja izaziva direktnu štetu mozgu a potom u minutima nakon same traume može doći do daljeg povređivanja usled krvarenja, pravljenja modrica ili otoka. Zavisno od težine povrede, početni simptomi mogu varirati od potresa mozga do kome. Mnogi ljudi nisu svesni da je potres mozga ustvari povreda mozga i da može imati posledice koje traju nekoliko nedelja. Nekoliko potresa mozga tokom oređenog perioda vremena može dovesti do dugoročnih teškoća.

 

Simptomi traumatske povrede mozga

 

Povreda mozga može imati ogromne dalekosežne efekte na zdravlje i blagostanje pojedinca. Što se tiče kognitivnog funkcionisanja postoje brojni simptomi koji su uobičajeni nakon povrede mozga:

  • Motorne teškoće
  • Kognitivne teškoće
  • Zamor i umor
  • Teškoće sa pamćenjem
  • Teškoće u komunikaciji – govor i jezik
  • Socijalne veštine i socijalna upotreba jezika
  • Egzekutivne funkcije – veštine planiranja i započinjanja zadataka
  • Veštine pažnje
  • Ponašanje – neprikladno ponašanje, socijalne veštine, ljutnja, depresija itd.
  • Teškoće sa čitanjem i pisanjem

 

Prilikom tretmana i rehabilitacije treba zauzeti holistički pristup, sa timom stručnjaka koji pružaju širok raspon usluga i terapija. Timski pristup je važan zato što određeni ciljevi neće moći da budu dostignuti bez ekspertize nekoliko ljudi. Iako oporavak može biti spor proces, moguće je uvesti mnoge strategije da bi se olakšale komunikacija i svakonevne životne veštine.

 

Dugoročni izgledi

Nakon povrede mozga vaš mozak će se donekle spontano oporaviti ali često će vam ostati neke rezidualne ili čak ozbiljne teškoće. Veliki deo rehabilitacije biće usmeren na prilagođavanje vašeg okruženja i vaše komunikacije. Logopedilište vam pruža mnogo jenostavnih strategija koje možete koristiti da biste olakšali komunikaciju i dnevne kognitivne zadatke da biste mogli da vodite ispunjen, aktivan i samostalan život.