Deca rastu i razvijaju se od trenutka svoga rođenja. U prvoj godini života dete će razviti ključne veštine koje će biti osnovni satojci za građenje njegovih budućih veština komunikacije. Brzina kojom deca dostižu ova razvojna dostignuća može varirati u zavisnosti od deteta. Neka deca će razviti određene govorno jezičke veštine brže od drugih, dok će druga biti sporija u razvoju određenih veština i dostizanju razvojnih dostignuća u poređenju sa vršnjacima, čak i kada ne postoji nikakav problem koji bi to izazivao. Ove informacije su samo generalne smernice, i mnogi stručnjaci se značajno razlikuju u tome šta su, po njihovom mišljenju, normalne faze razvoja.

Videćete da se mnoge veštine pomenute u narednom sadržaju ponavljaju kroz više uzrasnih grupa, obzirom da su sva deca različita i nekima treba duže da razviju određene sposobnosti. Zato koristite ovu tabelu kao jako uopšten putokaz a ne kao nešto u šta se treba previše udubljivati. Takođe, mogu postojati određene razlike između dečaka i devojčica i vremena kada oni usvajaju određene veštine.

Da bismo učinili ove informacije lakšim za čitanje stvorili smo zamišljeno dete po imenu Srećko. On je imao sreće, imao je detinjstvo bez neke ozbiljne bolesti ili povrede. Srećko je imao proaktivne roditelje koji su se igrali sa njim i pružali mu velike količine usmerene pažnje (1:1).

Govor i svest o zvukovima (auditorna svest)

Uzrast 0-12 meseci – Govor:

Rođenje-6 meseci – Prva komunikacija. U prvim mesecima Srećko nema razumljiv govor, ali on komunicira. U prva 2 meseca nakon rođenja pravi refleksne zvukove plakanja kad je gladan ili oseća neprijatnost. Do drugog meseca počeće da guče kao odgovor na majčin glas. Do šestog  meseca Srećko će početi da proizvodi neke zvukove, smeje se i ciči, ali će još uvek glasno plakati kada je gladan, kada mu nešto smeta ili kada mu je neprijatno.

6-8 meseci – Brbljanje. Srećko počinje da brblja. Brbljanje nije samo sazrevanje već je i lingvističko i oslanja se i na vidne i na slušne ulazne informacije dok beba uči. Naglašeno je i kod slepe dece koja koriste manje labialnih zvukova (zvukovi koje prave usnama) i gluve dece koja koriste više labialnih zvukova (zato što se oni jasnije mogu videti).

8-10 meseci – Brbljanje se usložnjava. Srećko počinje da kombinuje suglasnike i samoglasnike tokom brbljanja npr. „baba“, i pokušava da imitira ostale govorne zvukove. Neke bebe mogu koristiti neku vrstu pevušenja dok brbljaju.

10-12 meseci – Žargon.  Srećko počinje da koristi dugačke nizove brbljajućih zvukova, koji uključuju različitu intonaciju. Može pričati sa igračkama i pokušavati da peva uz pesmice a njegove vokalizacije variraju u jačini i glasnoći. On može već koristiti glasove p, b, m i d u svojim vokalizacijama.

12 meseci – Prve prepoznatljive reči. Srećkovi roditelji su presrećni kada on počinje da upotrebljava svoje prve reči npr. „mama“, „pa-pa“.

Uzrast 0-12 meseci – Svest o zvukovima:

Rođenje-3 meseca –  Rana svest o zvukovima. Čak na najranijem uzrastu Srećko reaguje na zvukove okretanjem glave, umirivanjem, trzanjem, reagovanjem na glasne zvukove i prepoznavanjem majčinog/starateljevog glasa  odgovarajući osmehom.

4-6 meseci – Diskriminacija. Srećko počinje da razlikuje glas svog primarnog staratelja od glasova stranaca a neki zvukovi mogu početi da dobijaju značenje. Takođe će izrazitije početi da sluša zvukove.

7-12 meseci – Dodeljivanje značenja zvukovima. Srećko sada može da poveže značenje sa zvukom i odgovori na svoje ime. Takođe počinje preciznje da lokalizuje zvukove i da uočava različite aspekte zvukova kao što su visina i jačina. Bebe ovog uzrasta takođe počinju da uživaju u muzici i pevanju i izgledaju kao da slušaju razgovore drugih ljudi. Jedan od najvažnijih aspekata govornog razvoja takođe se pojavljuje negde na ovom uzrastu, beba počinje da razlikuje govor od drugih zvukova i manje je  ometena drugim zvukovima, povećavajući usmeravanje pažnje na govor.

Uzrast 0-12 meseci – Ekspresivni jezik i semantika:

Rođenje-3 meseca – Namerna komunikacija. Srećkova prva namerna komunikacija je vokalizacija kad nešto treba ili želi. To je obično zato da bi izrazio glad ili ljutnju putem plakanja.

4-6 meseci – Odgovaranje. Srećko češće odgovara vokalizacijama npr. da bi iskazao zadovoljstvo kao odgovor na pevanje.

6-10 meseci – Brbljanje. Srečko  razvija brbljanje tokom ovog perioda i ono se usložnjava tokom vremena, kombinujući nekoliko različitih suglasnika slogova nastalih kombinacijom suglasnika i vokala. On sada odgovara brbljanjem kada mu se govori.

10-12 meseci – Žargon. Srećko koristi žargon koji sadrži dugačke nizove brbljanja i počinje sve više da liči na govor, ali obično bez prepoznatljivih reči. Zajedno s tim, nizovi brbljanja sadrže različite stepene jačine intonacije ili visine zvuka. Može povremeno da vokalizuje da bi pozdravio poznatog i počinje da koristi neke gestove uz govor npr. da odmahuje glavom za “ne”.

Uzrast 0-12 meseci – Društvena upotreba jezika (upotreba i pragmatika)

Rođenje-3 meseca – Gledanje u govornika. Nekoliko istraživanja pokazuje da novorođenče ima urođenu predispoziciju da se usmerava na ljudsko lice i to je često vidljivo kada male bebe izgledaju kao da „slušaju“ razgovor, a od trećeg meseca često gledaju direktno u govornikovo lice, usmeravajući se na govornikova usta umesto na celo lice.

4-6 meseci – Odgovaranje. Do ovog uzrasta Srećko uči da reaguje osmehom i gukanjem kao odgovorom na sredinu, a njegov odgovor je uglavnom praćen pozitivnom reakcijom roditelja  koji na taj način ohrabruju Srećka da reaguje još više. Plakanje počinje da označava različite potrebe i osećanja a Srećko uči da odbija okrećući glavu.

6-12 meseci – Komunikacija je dvosmeran proces. Srećko sada reaguje na izražavanje emocija i vidi komunikaciju kao dvosmeran proces. On ima želju za interakcijom i može da klima glavom, maše i tapše. Srećko želi da privuče pažnju ostalih i može to da radi vokalno, usmeravajući uzbuđenje prema poznatim ljudima. Deljenje pažnje i deljenje iskustava kao što je gledanje slika postaje ugodan događaj za njega.On sada uči da je komunikacija zabavna i da inicirajući komunikaciju prima pozitivan odgovor, što dovodi do toga da on želi da inicira sve više i više.

Uzrast 0-12 meseci – Receptivni jezik (razumevanje, poimanje, spoznavanje) i saznavanje

Rođenje-3 meseca – Reagovanje. Na ovom uzrastu Srećko ne razume šta mu se govori ali će početi da reaguje na lice poznate osobe umirivanjem ili osmehom.

4-6 meseci – Shvatanje zvukova. U ovoj fazi, Srećko počinje da uviđa smisao u svetu oko sebe i počinje da lokalizuje izvor zvuka, reaguje na sopstveno ime, pravi razliku između glasa poznate i nepoznate osobe i između ljutih i prijateljskih tonova. On takođe počinje da istražuje, dosežući objekte i prinoseći ih ustima.

7-9 meseci – Razumevanje. Srećko počinje da odgovara drugima i komunicira gestovima ruku i vokalizacijama. Takođe, možemo videti početke razumevanja uzročno posledičnih odnosa. I kako se oni razvijaju  on će ponavljati iste radnje uviđajući da ima kontroliu nad događanjima. Srećko može postati sposoban da prepozna nekoliko reči pokazujući predmete kad su imenovani i može da vadi predmete iz kutije. Aktivnost može biti prekinuta kada čuje reči „no-no“ ili kada ga neko pozove imenom. Takođe počinje da prepoznaje imena poznatih osoba.

9-12 meseci – Razumevanje i interakcija (uzajamnost). Srečko sada postaje interaktivniji komunikacijski partner, daje predmete, upire prstom i pokazuje. Njegovo razumevanje svakodnevnih reči raste, on ima svest o poznatim ljudima i situacijama i razume fraze u kontekstu npr. „tri, četiri, sad!“ Srečko takođe sve više i više istražuje i sada može da premešta predmete iz jedne u drugu ruku i ponekad da drži predmet u jednoj ruci a drugom podigne drugi predmet. Njegova sposobnost da prati jednostavne naloge raste (npr. „spusti to dole“, „prestani“) iako će pri tom verovatnije razumeti vizuelne i intonacione znakove koji će mu pomoći da razume ove naloge.

Uzrast 0-12 meseci – Veštine fine i grube motorike

Rođenje-3 meseca – Rani motorni razvoj. Srećko nema puno kontrole ili pokretljivosti u ovom periodu, ali ima nekoliko motoričkih veština koje savladava u ovom periodu.. U prvim nedeljama glava će mu biti nestabilna i moraćemo da je pridržavamo. Srećko posmatra majčino lice, okreće se prema svetlu i može da nespretno (isprekidano) šutira nožicama dok leži na leđima. U ovom periodu palac će mu ležati na dlanu i imaće refleksni hvat i neće moći da pusti. Srećko bi trebalo da dobro sisa da bi se hranio.

3-6 meseci – Postajem jači. Srećko će početi da bude sposoban da samostalno drži glavu uspravno i potom da se oslanja na podlaktice i podiže glavu. Kako meseci prolaze, pokušavaće da se prevrne sa stomaka na bok i sedeće uz podršku. Srećko će postati vizuelno oprezniji i gledaće uokolo, dosežući i pipajući predmete koje gleda i počeće da se zanima za predmete koji su mu u ruci.

6-9 meseci – Istraživanje. Srećko sada može da se okrene sa leđa na stomak, može samostalno da sedi i uči da se popne na sve četiri. Može da prebacuje predmet iz ruke u ruku i sve češće stavlja predmete u usta.

9-12 meseci – Kretanje. Srećko sada može da se kotrlja da bi promenio položaj, sedi i puzi. Pokušaće da stoji uz podršku i može pomalo da hoda uz podršku ili kad se za nešto drži. Takođe, reaguje na muziku pokretima tela ili ruku.