Ovo je nastavak govorno jezičkih dostignuća koji posmatra razvoj od uzrasta 12 do 18 meseci (između 1 i 1,5 godine)

Brzina kojom deca dostižu ova razvojna dostignuća može varirati u zavisnosti od deteta. Neka deca će razviti određene govorno jezičke veštine brže od drugih, dok će druga biti sporija u razvoju određenih veština i dostizanju razvojnih dostignuća u poređenju sa vršnjacima, čak i kada ne postoji nikakav problem koji bi to izazivao. Ipak, uprkos postojećim razlikama među decom, očekuje se da većina dece razvije određene veštine u određenom vremenskom okviru.

Da bismo učinili ove informacije lakšim za čitanje stvorili smo zamišljeno dete po imenu Srećko. On je imao sreće, imao je detinjstvo bez neke ozbiljne bolesti ili povrede. Srećko je imao proaktivne roditelje koji su se igrali sa njim i pružali mu velike količine usmerene pažnje (1:1).

Videćete da se mnoge veštine pomenute u narednom sadržaju ponavljaju kroz više uzrasnih grupa, obzirom da su sva deca različita i nekima treba duže da razviju određene sposobnosti. Zato koristite ovu tabelu kao jako uopšten putokaz a ne kao nešto u šta se treba previše udubljivati. Takođe, mogu postojati određene razlike između dečaka i devojčica i vremena kada oni usvajaju određene veštine.

Ove informacije su samo generalne smernice i mnogi eksperti značajno variraju u tome šta su, po njihovom mišljenju, normalne faze razvoja.

Govor i svest o zvukovima (auditorna svest)

12-18 meseci

Srećkove veštine slušanja i govora postaju integrisanije kako on sluša druge, uči nove glasove i reči i uči značenje ne-govornih zvukova. Tokom ovog perioda on razvija nove glasove i iako neka deca mogu da ih razviju malo kasnije, mnoge bebe pokušavaju – m,n,p,b,d,t. Sa 12 meseci Srećko može izgovarati 1 ili 2 smislene reči (npr. „mama/dada“) i može brbljati dok gleda u knjigu. Pokušavaće da imitira i vežba nove suglasnike, samoglasnike i reči. Do 18 meseci može koristiti do 10-20 smislenih reči, pomešanih sa žargonom (iako mnoge bebe možda neće upotrebljavati prepoznatljive reči još uvek) i može ih upotrebljavati da traži dok pokazuje na predmet. Auditorna memorija se takođe razvija i Srećko može da zapamti jednu stavku ako čuje reč na kraju rečenice.

Ekspresivni jezik i semantika (sadržaj):

12-18 meseci

Srećko sada koristi kombinaciju gestova i reči/vokalizacija da bi tražio stvari (npr. pokazuje i traži „još“). U ovom momentu, inventar prepoznatljivih reči je jako mali i verovatno je da njegovo razumevanje prevazilazi njegovu upotrebu reči. Srećko može da imitira neke reči, ali nije svestan njihovog značenja. Mešavina verbalizacija/vokalizacija i gestova dozvoljava mu da izrazi osećanja i komunicira potrebe, želje i pozdrave. Iako je Srećkoov ekspresivni govor ograničen, on je samo deo mnogo šire slike komunikacije koja se razvija. On razume više reči, uči socijalne veštine kao što je naizmeničnost, razvija prozodijske karakteristike (intonaciju, ritam) u govoru i upotrebu gestova i izraza lica.

Društvena upotreba jezika (upotreba i pragmatika)

12-18 meseci

Srećko će početi da skuplja igračke, kopira i razvija socijalne signale i ponašanja koja će nastaviti da koristi u zrelom dobu. Na primer, može početi da odmahuje glavom za „ne“. Njegove veštine interakcije će se konstantno razvijati i njegove će se interakcije produžavati u trajanju i kompleksnosti. Koristiće više kontakt očima kada komunicira, naizmenično učestvovanje u konverzaciji (iako za to treba više vremena da bi se adekvatno razvilo). Nezadovoljstvo će često uključivati gestove  kao i verbalizaciju. Srećko će razumeti pozdrave i odgovarati vokalizacijom na majčin poziv. Takođe će naučiti upotebu dodira da bi usmeravao druge i počeće da vuče ili gura druge da bi započeo igre i uključio druge osobe u igru.

Receptivni jezik (razumevanje, poimanje, spoznavanje) i saznavanje

12-18 meseci

Receptivni jezik je sada razvijeniji od ekspresivnog jezika, tako da Srećko može da razume više reči nego što može da proizvede, učeći novu reč svake nedelje. Sa 18 meseci neke bebe mogu da razumeju do 50 reči i da prepoznaju mnoge zvukove iz okoline. Srećko takođe prepoznaje mnoge predmete i zna za šta se oni koriste npr. kašika za mešanje ili jedenje. Srećko će početi da bude sposoban da sparuje identične predmete. Srećko će tražiti predmete uklonjene iz njegovog vidika, znajući da kada predmet nije na vidiku ne znači da je prestao da postoji (početak razumevanja stalnosti objekata). Naučio je da su neki događaji predvidivi i da neka radnja izaziva odgovor npr. pritiskanje prekidača će upaliti/ugasiti svetlo. Naučiće nazive delova svog tela i moći će da ih pokaže na zahtev a njegova sposobnost da prepozna svakodnevne fraze raste (posebno kada su praćene gestovima), često uspeva da uhvati ključne reči u sredini rečenice.

Veštine fine i grube motorike

12-18 meseci

Srećko počinje da pokušava da hoda samostalno nakon što je prethodno koristio podršku hodajući uz držanje obe ili jedne ruke. Klečaće bez pomoći i sa 18 meseci može početi da čuči u igri, stoji i saginje se da bi podigao igračku i pruža ruke i noge kad se oblači. Srećkove veštine fine motorike se takođe razvijaju i on će podizati šolju i kašiku i prinositi ustima, kupiti male mrve, žvrljati grubim hvatom, pokazivati slike a stavljanje predmeta u usta se smanjuje. Napraviće kulu od dve kocke i moći će da skine poklopac sa kutije da bi našao predmete.