Ovo je nastavak govorno jezičkih dostignuća koji posmatra razvoj od uzrasta 24 do 30 meseci (između 2 i 2,5 godine)

Da bismo učinili ove informacije lakšim za čitanje stvorili smo zamišljeno dete po imenu Srećko. On je imao sreće, imao je detinjstvo bez neke ozbiljne bolesti ili povrede. Srećko je imao proaktivne roditelje koji su se igrali sa njim i pružali mu velike količine usmerene pažnje (1:1).

Brzina kojom deca dostižu ova razvojna dostignuća može varirati u zavisnosti od deteta. Neka deca će razviti određene govorno jezičke veštine brže od drugih, dok će druga biti sporija u razvoju određenih veština i dostizanju razvojnih dostignuća u poređenju sa vršnjacima, čak i kada ne postoji nikakav problem koji bi to izazivao. Ove informacije su samo generalne smernice i mnogi eksperti značajno variraju u tome šta su, po njihovom mišljenju, normalne faze razvoja.

Govor i svest o zvukovima (auditorna svest)

24-30 meseci

Srećko je sada sposoban da slobodnije govori i do 30-og meseca imaće ekspresivni rečnik od 200 reči. Mnogi glasovi još uvek treba da se razviju ali on u svom inventaru poseduje m,n,p,b,d, j,h i većinu samoglasnika a suglasnici k, g, t su sada u slobodnijoj upotrebi. Sve više suglasnika se javlja u finalnom položaju na kraju reči. Srećko još uvek produžava neke reči, izgovara istu reč na različite načine, skraćuje reči i izostavlja glasove u sredini. Uprkos tome što Srećkov govor sadrži omisije (izostavljanja) i aproksimacije (približno izgovaranje), njegov govor je još uvek 75% razumljiv njegovim prijateljima i članovima porodice. Srećkova upotreba žargona nestaje i on postaje sposoban da šapuće.

Ekspresivni jezik i semantika (sadržaj):

24-30 meseca

Kako upotreba pojedinačnih reči raste, Srećko počinje da koristi sve više kombinacija od 2 reči. Počinje da upotrebljava glagole, koristi neke lične zamnice (ja/ti) i prisvojnu zamenicu „moj“ i počinje da koristi svoje ime kada govori o sebi. Sada može da odgovori na „ko/šta“ pitanja i koristi negaciju. Srećko imitira nove reči koje drugi govore i upotrebljava reči na kreativne načine (npr. štapić bačen ka nebu postaje ptica).

Društvena upotreba jezika (upotreba i pragmatika)

24-30 meseca

Govoreći o sebi Srećko se koristi svojim imenom. On spremnije odgovara na zahteve odraslih a zauzvrat traži više informacija o novim stvarima. On želi da opisuje događaje nakon što se dogode i postaje veštiji u naizmeničnosti i konverzaciji. Srećko sada počinje češće da inicira igru pretvaranja i počinje da se igra paralelno sa drugom decom. On imitira simboličku igru npr. obavlja kućne aktivnosti koristeći jedan predmet kao drugi i pretvarajući se da priča na telefon.

Receptivni jezik (razumevanje, poimanje,  spoznavanje) i saznavanje

24-30 meseca

Uporedo sa razvojem izražavanja jezika Srećkovo razumevanje jezika raste velikom brzinom. On prati  uputstva od dva koraka sa lakoćom i razume rečenice koje sadrže jednostavne predloge – u/na/ispod, kao i različite veličine (veliko/malo). Njegovo razumevanje zamenica takođe raste i pravi razliku imeđu on/ona/oni/mi. Srećko verovatno sada razume značenje između 500-900 reči, što je daleko više od broja reči koje on koristi u svom govoru. Srećko razvija i druge veštine: može da sparuje iste slike i oblike i razume koncept broja jedan i dva. Srećko je sada dobrano svestan uzroka i posledice i zna da pritiskanje dugmića i vučenje uzica izaziva da se stvari dogode.

Morfologija i sintaksa (struktura)

24-30 meseca

Srećko kombinuje fraze od 2 reči a, kako mu pouzdanje raste, može čak i  pokušavati  jednostavne fraze od 3 reči npr. „Tata ide papa“. Počinje da koristi glagole, koristi neke lične zamenice (ja/ti) i prisvojnu zamenicu „moje“  i počinje da koristi sopstveno ime kada govori o sebi. Sada može da odgovori na „ko/šta“ pitanja i koristi negaciju.

Veštine fine i grube motorike

24-30 meseca

Srećko se sada penje po jednostavnim spravama, skače sa obe noge i pokušava da vozi tricikl. Njegove veštine fine motorike se takođe brzo razvijaju tako da Srećko vešto jede kašikom i oblači kapu i cipele. Srećko, takođe, postaje bolji u manipulaciji igračkama, gradi kulu od 4-6 kocaka, crta tačke i linije i imitira vertikalne i horizontalne linije i krugove. Pokreće mehaničke igračke i može da stavi krug, trougao i kvadrat u umetaljku kao i da niže perle.