Ovo je nastavak govorno jezičkih dostignuća koji posmatra razvoj od uzrasta 30 do 36 meseci (između 2,5 i 3 godine)

Da bismo učinili ove informacije lakšim za čitanje stvorili smo zamišljeno dete po imenu Srećko. On je imao sreće, imao je detinjstvo bez neke ozbiljne bolesti ili povrede. Srećko je imao roditelje koji su se igrali sa njim i pružali mu velike količine usmerene pažnje (1:1).

Brzina kojom deca dostižu ova razvojna dostignuća može varirati u zavisnosti od deteta. Neka deca će razviti određene govorno jezičke veštine brže od drugih, dok će druga biti sporija u razvoju određenih veština i dostizanju razvojnih dostignuća u poređenju sa vršnjacima, čak i kada ne postoji nikakav problem koji bi to izazivao. Ove informacije su samo generalne smernice i mnogi eksperti značajno variraju u tome šta su, po njihovom mišljenju, normalne faze razvoja.

Govor i svest o zvukovima (auditorna svest)

30-36 meseci

Srećkov govor nastavlja da se razvija i on sada u svom glasovnom inventaru ima m n p b d t v k g h j l i počinje da koristi f s z c, iako ovi glasovi još uvek mogu biti zaustavljani ( zamenjeni plozivnim glasovima npr. „sin“ postaje „tin“).  Druge uobičajene zamene su da zameni nj sa n, lj sa l, r sa v l ili w. Neke glasovne kombinacije su još uvek teške za njega uključujući klastere (st pl sl  itd.) i često će ih uprošćavati na 1 glas, a medijalni glasovi će povremeno biti ispuštani. Njegov je govor sada toliko jasan da ga i osobe koje ga ne poznaju razumeju 75% vremena. Srećko, takođe, u svojim rečima, koristi ispravni naglasak i intonaciju, iako još uvek može izostavljati neke delove manje naglašenog govora. Srećko sada više sluša na daljinu i njegovo auditorno pamćenje može da zapamti 2-3 stavke u različitim lingvističkim kontekstima.

Ekspresivni jezik i semantika (sadržaj):

30-36 meseci

Srećko sad koristi oko 450 reči i kombinuje imenice, glagole i prideve „veliki/mali“ u rečenicama od 3 reči. Redovno koristi predloge „u/na/ispod“, lične zamenice“ti/ja/on/ona/oni/mi“ i zna rečnik polova. Srećko  takođe počinje da gradi množinu i stavlja vremenske nastavke na glagole. Sada kada Srećko može da poveže više reči, on postavlja i više pitanja. Takođe, sada je sposoban da recituje uobičajene pesmice za decu, imenuje 3 ili više boje i da kaže svoje ime i prezime.

Društvena upotreba jezika (upotreba i pragmatika)

30-36 meseci

Govorni jezik je sada Srećkovo primarno sredstvo izražavanja i govor postaje društvena alatka. On često traži dozvolu pre nego što nešto uradi. Srećko  sada izražava  šta oseća u vezi neke situacije. On je sada sposoban da ima 2-3 razmene sa slušaocem i stalo mu je da priča o neposrednim iskustvima, kao i o stvarima koje su se ranije desile. U igri je spremniji da deli predmete i igračke uopšte, ali još uvek može pričati sam sa sobom tokom igre.

Receptivni jezik (razumevanje, poimanje,  spoznavanje) i saznavanje

30-36 meseci

Srećko razume naloge na nivou iskaza od 3 reči i jezik sa više složenosti. On takođe može da prepozna predmete po upotrebi npr. „Iz čega pijemo? Gde spavamo? Na čemu sedimo?“  Razume koncept „jedan“ i „još jedan“ i sparuje boje i oblike sa slikama. Kako se razvija Srećkovo znanje koncepata, on uči kako da razvrstava, sekvencionira (slaže slagalice od 3 povezana dela), kategoriše i pokušava jednostavno brojanje. Srećkova svest o vremenu se takođe razvija i on razume danas, juče, sutra.

Morfologija i sintaksa (struktura)

30-36 meseci

Srećko sada razume rečenice od tri reči (ponekad i 4 reči) i njegovo razumevanje još složenijih rečenica nastavlja da se razvija npr. on razume uputstva koja sadrže zamenice: „Ja hoću čašu“. „Pokaži mi moju čašu“, „tvoju čašu“, „moju“. Postavlja jednostavna pitanja „Ta ladi?“ i odgovara na  „Ko“, „Šta“, „Gde“ i „Zašto“ pitanja. Srećko takođe počinje da gradi množine i stavlja vremenske nastavke na glagole. On takođe koristi negaciju ne, zamenice “ti/ja/on/ona/oni/mi“, neke množine, prisvojne zamenice „moje/tvoje, mamina“. Još negacija- nije/ništa/niko. Počinje da koristi veznike i/zato.

Veštine fine i grube motorike

30-36 meseci

Srećko sada može da hoda uz stepenice naizmenično menjajući noge i postaje vešt penjač. Može da trči i hoda na prstima i trčeći izbegava predmete. Njegove veštine fine motorike se takođe dalje razvijaju i on sada može da skine većinu delova odeće, ali još uvek ima malo problema sa dugmićima. U vrtiću, on sada preslikava krst i crta telo sa glavom i još jednim delom tela. Srećko počinje da seče makazama.