Ovo je nastavak govorno jezičkih dostignuća koji posmatra razvoj od uzrasta 48-60 meseci (između 4 i 5 godine)

Da bismo učinili ove informacije lakšim za čitanje stvorili smo zamišljeno dete po imenu Srećko. On je imao sreće, imao je detinjstvo bez neke ozbiljne bolesti ili povrede. Srećko je imao aktivne roditelje koji su se igrali sa njim i pružali mu velike količine usmerene pažnje.

Neka deca će razviti određene govorno jezičke veštine brže od drugih, dok će druga biti sporija u razvoju određenih veština i dostizanju razvojnih dostignuća u poređenju sa vršnjacima, čak i kada ne postoji nikakav problem koji bi to izazivao.

Ove informacije su samo generalne smernice i mnogi stručnjaci značajno razlikuju u tome šta su, po njihovom mišljenju, normalne faze razvoja.

Govor i svest o zvukovima (auditorna svest)

48-60 meseci

Srećko je sada potpuno razumljiv svakome i usavršio je većinu glasova i klastera – m p b d t v k g h j l f s z c lj nj r č š ž ć đ dž sv sp st sk sl sm sn gl bl fl pl tr gr br cr kr št... Neki Srećkovi drugari još uvek imaju poteškoća sa r, l, lj, č, ž, š, dž, ali većini dece ovog uzrasta treba malo duže da usvoje te glasove.  Srećko samo ponekad pogreši na dužim klasterima – spr str zbr šklj a neke klastere u sredini i na krajevima reči on ponekad uprošćava. Srećko koristi 1500 i više reči a njegova brzina, ritam, intonacija i glasnoća su normalne. Srećkova auditorna memorija može da zadrži i ponovi 3-4 cifre.

Ekspresivni jezik i semantika (sadržaj):

48-60 meseci

Srećko sada upotrebljava do 1500 reči i njegovi iskazi su duži i složeniji, sadržavajući komplikovaniju sintaksu i koncepte (vidi deo morfologije i sintakse). On pravilno  koristi prošlo vreme, pridevi i prilozi su postali delovi njegovoog svakodnevnog jezika. Njegova upotreba množine je dosledna.

Društvena upotreba jezika (upotreba i pragmatika)

48-60 meseci

Srećko zna i razume pravila jednostavnih konverzacija npr. naizmenično učestvovanje, ostajanje na temi i svestan je kada ih krši. Njegovo pouzdanje nastavlja da raste i on govori bez izbegavanja ili stida. On je samouveren na telefonu i ima svest o sposobnostima drugih ljudi modifikujući svoj govor uzrastu sagovornika.

Receptivni jezik (razumevanje, poimanje, spoznavanje) i saznavanje

48-60 meseci

Srećko sada razume do 2000 reči. On takođe razvija još jednu važnu veštinu, metalingvističku svest što znači da može da misli i komentariše o onome što on ili drugi ljudi govore. Njegovo razumevanje i proces mišljenja nastavljaju da se razvijaju. Razumevanje je sada na takvom nivou da može da prati i obrađuje uputstva koja sadrže više od četiri reči koje su nosioci informacije ili rečenicu od 8 reči. Može pratiti trostepene naloge kada pomovi i objekti nisu prisutni. Njegove sposobnosti prepričavanja rastu i on može prepričati priču po sećanju koristeći pet rečenica. Srećko može držati poruku u glavi i preneti je drugoj osobi. On je učio da broji i može da broji predmete do četiri ili pet. Može da poređa tri i više slika po redosledu događaja i razume suprotne koncepte. Može imenovati osnovne boje na zahtev i prepoznaje krstove, trouglove, krugove i kvadrate i može da pravi poređenje po brzini i težini. Njegova mašta  sada uplovljava u njegov govor i on govori o zamišljenim uslovima govoreći „kobajagi“ ili „nadam se“. On može da se usmeri na jednu aktivnost jedanaest-dvanaest minuta i da pomaže u planiranju aktivnosti. Njegovo razumevanje vremenskih koncepata raste i on sada može pratiti jezik kao što je „rano ujutro“, „sledećeg meseca“, „sledeće godine“, „oko podne“, razliku između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i dan, jutro, popodne, noć. Njegova svest o konceptima povezanim sa prostornim rasporedom npr „ispred“, „iz“ „daleko“ i „blizu“ takođe raste.

Morfologija i sintaksa (struktura)

48-60 meseci

Srećkova sposobnost da razume kompleksnije rečenice nastavlja da raste. On upotrebljava rečenice od 5-6 reči i koristi složene rečenice kombinovane sa rečima kao što su „i“, „ali“,“ili“,“pa“,“onda“ i „zato što“, npr. „Imam 4 godine ali sam veliki“.

Veštine fine i grube motorike

48-60 meseci

Srećko sada uči da pleše, preskače i hoda po uskoj liniji. On je spretan i siguran na nogama. Njegove veštine fine motorike se još uvek razvijaju i to će se nastaviti još neko vreme. On može da precrtava kvadrat, slova i da nacrta čoveka i kuću detaljno. Srećko broji na prste, koristi nož i viljušku i samostalno se svlači i oblači.