Ovo je nastavak govorno jezičkih dostignuća koji posmatra razvoj od uzrasta 60-72 meseca (između 5 i 6 godina)

Da bismo učinili ove informacije lakšim za čitanje stvorili smo zamišljeno dete po imenu Srećko. On je imao sreće, imao je detinjstvo bez neke ozbiljne bolesti ili povrede. Srećko je imao aktivne roditelje koji su se igrali sa njim i pružali mu velike količine usmerene pažnje

Brzina kojom deca dostižu ova razvojna dostignuća može varirati u zavisnosti od deteta. Neka deca će razviti određene govorno jezičke veštine brže od drugih, dok će druga biti sporija u razvoju određenih veština i dostizanju razvojnih dostignuća u poređenju sa vršnjacima, čak i kada ne postoji nikakav problem koji bi to izazivao. Ove informacije su samo generalne smernice i mnogi stručnjaci značajno se razlikuju u tome šta su, po njihovom mišljenju, normalne faze razvoja.

Govor i svest o zvukovima (auditorna svest)

60-72 meseca

Srećko sada nema teškoće u izgovoru bilo kog glasa – m p b d t v k g h j l f s z c lj nj r č š ž ć đ dž sv sp st sk sl sm sn gl bl fl pl tr gr br cr kr št spr str zbr šklj… On koristi oko 2000 reči i njegova auditorna memorija može da zadrži i ponovi 4-5 cifara.

Ekspresivni jezik i semantika (sadržaj):

60-72 meseca

Srećko sada upotrebljava 2000 reči, koristeći rečenicu sa prosečnom dužinom od šest do osam reči. Njegova gramatika je sada kompleksna i on govori tečno. Rečnik će takođe nastaviti da se bogati velikom brzinom jer on sada kreće u predškolsko. Srećko će nastaviti da uči nove reči (posebno u nekoliko narednih godina života) i složenost i sadržaj njegovih rečenica će nastaviti da raste do odraslog doba.

Društvena upotreba jezika (upotreba i pragmatika)

60-72 meseca

Srećko je prilično sposoban da verbalno izrazi svoja osećanja a takođe pokazuje više zanimanja da stvari budu zabavne. Kako Srećko dostiže uzrast od šest godina, može početi da se više interesuje za igre sa pravilima kao što su sportovi. To nisu izmišljene igre koje su spontano napravljene i Srećko će početi da pregovara o pravilima igre.

Receptivni jezik (razumevanje, poimanje, spoznavanje) i saznavanje

60-72 meseca

Srećko može da kaže kada je rođen, puno ime i adresu. Ostaje na jednoj aktivnosti 20 minuta i koristi veštine rešavanja problema i komplikovano rezonovanje da bi rešio zadatak. Srećko može stvarati logičke veze i rešavati probleme verbalno. On takođe, zahteva detaljna objašnjenja stvari, nekada do tačke da odrasli nije sposoban da mu odgovori. Njegova klasifikacija objekata je kompleksnija i on klasifikuje po obliku, boji, funkciji ili sastavu. Npr „jedemo viljuškom“, „viljuška je napravljena od metala“. On nastavlja da uči i razume nove koncepte kao što su „manje“ i „više“. Srećko opisuje ljude, mesta ili stvari koristeći atribute. Imenuje vreme dana povezano sa nekom aktivnošću, recituje dane u nedelji i koristi jednostavne novčane koncepte. Srećko koristi 2000 reči, ali razume 6000 i nastavlja da pita za značenje novih reči. On može da sluša i bude pažljiv duže vremenske periode, što je veština koja mu je potrebna sada u predškolskom. Srećko dobro poima realnost i razume razliku između stvarnosti i fantazije.

 

Morfologija i sintaksa (struktura)

60-72 meseca

Srećko je sada dobro verziran u odgovaranju na pitanja o priči i njenoj radnji. On može da razume sva pitanja uključujući „koliko?“ i može da razume kompleksna pitanja vezana za udaljene događaje. On upotrebljava rečenice sa prosekom od šest do osam reči i one su gramatički ispravne. Takođe počinje da koristi složenije glagolske fraze kao što su „mogao sam“ itd.

Veštine fine i grube motorike

60-72 meseca

Srećkove veštine grube i fine motorike su sada dobro razvijene i, kako raste, otkriva da je prilično dobar u nekim stvarima kao što su na primer crtanje ili igranje fudbala. Ukoliko bude vežbao i nastavio sa ovim stremljenjima,  otkriće da njegove veštine mogu nastaviti da se razvijaju do odraslog doba.