Neka deca imaju specifični poremećaj jezika. On može pogoditi i ekspresivni i receptivni jezik. Specifični poremećaj jezika nema očigledan uzrok kao što su oštećenje sluha ili teškoće u učenju. Stanje se javlja kod male dece i poznato je da se zadržava do odraslog doba, a neke studije pokazuju da čak 7% dece može imati teškoće usled specifičnog jezičkog poremećaja. Deca koja kasnije progovaraju i deca sa kašnjenjem u ekspresivnom jeziku mogu pokazivati znake specifičnog jezičkog oštećenja i mogu imati udružene teškoće sa veštinama pismenosti. Nažalost, ponekad se na tu decu, koja nemaju nikakve druge teškoće, gleda kao lenje, zato što u svim ostalim oblastima razvoja oni prate očekivana razvojna dostignuća. Vi kao roditelji možete pomoći tako što će odvesti svoje dete kod logopeda. Logoped može da pruži roditeljima strategije i programe za razvoj jezičkih veština njihovog deteta.

Specifični jezički poremećaj zahteva jezičku procenu i terapiju kvalifikovanog logopeda. Postoje mnoge stvari koje roditelji mogu probati da urade da olakšaju svom detetu razumevanje jezika i da razviju njihove ekspresivne veštine.