Odrasli

Home/Odrasli

Odeljak posvećen odraslima sadrži informacije vezane za poremećaje govora, moždani udar, neurološke bolesti (kao npr. Parkinsonova ili ALS), povrede mozga, dizartriju, afaziju, oštećenje sluha, teškoće u učenju i asistivnoj komunikaciji.

3 04, 2015

Egzekutivno funkcionisanje (planiranje i inicijacija zadataka) nakon traumatske povrede mozga

By |2015-04-16T00:56:20+02:003 aprila, 2015|Odrasli, Traumatska povreda mozga|0 Comments

Egzekutivne funkcije odnose se na one veštine i sposobnosti koje [...]

Go to Top